Zebranie Wspólnoty 25 kwietnia

W środę 25 kwietnia odbyło się zebranie Wspólnoty. Niestety, zgromadzeni nie dysponowali udziałem głosów upoważniajacym do podejmowania uchwał w trakcie zebrania, dlatego glogł za uchwałami administracja i zarząd będą zbierali (już tradycyjnie) obiegowo.

Zebrani niemal jednomyślnie zdecydowali o zmianach w projektach uchwał dot. planu gospodarczego i kredytu, dając zarządowi możliwość zaciągnięcia kredytu na wyższą kwotę/ dłuższy okres spłaty, ale pod warunkiem realizacji wymiany 3 wind równolegle do wymiany instalacji elektrycznej i utrzymania dotychczasowej składki na fundusz remontowy.

Od maja będzie nowa osoba sprzatajaca, prośbą o zgłaszanie uwag co do jakości pracy administratorowi, p. Marcinowi Laskowskiemu.